Signaleringslijsten basisonderwijs

Beschrijving signaleringsinstrument voor leerkrachten
Als zorgprofessionals merken wij dat nog niet altijd alle problemen bij kinderen tijdig en goed gesignaleerd worden. Het kindercentrum Twenterand heeft met de betrokken disciplines hiervoor een signaleringsinstrument ontwikkeld voor leerkrachten. Het signaleringsinstrument, opgedeeld in groepsniveau, geeft een duidelijk overzicht van de diverse ontwikkelingsgebieden.
Er zijn drie verschillende ontwikkelingsgebieden weergegeven:
• Motorisch gebied (kinderfysiotherapie, ergotherapie en kinderoefentherapie)
• Spraak/taalgebied (logopedie)
• Sociaal-emotioneel gebied (psychomotorische therapie en eventueel orthopedagogiek)

Er zijn screeningslijsten ontwikkeld voor de groepen één tot en met acht. Per groep is er één pagina waarop diverse punten staan beschreven per ontwikkelingsgebied, waar eventuele problemen te herkennen zijn.
In de eerste rij staan de standaard kenmerken per ontwikkelingsgebied die voor diverse leeftijden geldig zijn.
In de tweede rij staan de kenmerken per ontwikkelingsgebied genoemd die relevant zijn voor kinderen in die specifieke groep.
Klik op het signaleringsinstrument van de betreffende groep om deze te openen.

 

Signaallijst Alle Leeftijden
PDF – 561,9 KB 1358 downloads
Signaallijst Groep 5
PDF – 558,1 KB 1245 downloads
Signaallijst Groep 1
PDF – 555,5 KB 1163 downloads
Signaallijst Groep 6
PDF – 558,1 KB 1100 downloads
Signaallijst Groep 2
PDF – 558,8 KB 1090 downloads
Signaallijst Groep 7
PDF – 556,4 KB 1066 downloads
Signaallijst Groep 3
PDF – 558,7 KB 1071 downloads
Signaallijst Groep 8
PDF – 557,1 KB 1104 downloads
Signaallijst Groep 4
PDF – 559,4 KB 1058 downloads

Beschrijving signaleringsinstrument voor ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd
Als zorgprofessionals merken wij dat nog niet altijd alle problemen bij kinderen tijdig en goed gesignaleerd worden. Het kindercentrum Twenterand heeft met de betrokken disciplines hiervoor een signaleringsinstrument ontwikkeld voor ouders van leerlingen in de basisschoolleeftijd. Het signaleringsinstrument, opgedeeld in groepsniveau, geeft een duidelijk overzicht van de diverse ontwikkelingsgebieden.
Er zijn drie verschillende ontwikkelingsgebieden weergegeven:
• Motorisch gebied (kinderfysiotherapie, ergotherapie en kinderoefentherapie)
• Spraak/taalgebied (logopedie)
• Sociaal-emotioneel gebied (psychomotorische therapie en eventueel orthopedagogiek)

Er zijn screeningslijsten ontwikkeld voor de groepen één tot en met acht. Per groep is er één pagina waarop diverse punten staan beschreven per ontwikkelingsgebied, waar eventuele problemen te herkennen zijn.
In de eerste rij staan de standaard kenmerken per ontwikkelingsgebied die voor diverse leeftijden geldig zijn.
In de tweede rij staan de kenmerken per ontwikkelingsgebied genoemd die relevant zijn voor kinderen in die specifieke groep.
Klik op het signaleringsinstrument van de groep waarin uw kind zit om deze te openen.

Signaleringsinstrument Ouders Groep 1
PDF – 679,3 KB 1054 downloads
Signaleringsinstrument Ouders Groep 5
PDF – 678,9 KB 1023 downloads
Signaleringsinstrument Ouders Groep 2
PDF – 680,9 KB 1008 downloads
Signaleringsinstrument Ouders Groep 6
PDF – 678,9 KB 1058 downloads
Signaleringsinstrument Ouders Groep 3
PDF – 683,1 KB 1090 downloads
Signaleringsinstrument Ouders Groep 6
PDF – 678,9 KB 1016 downloads
Signaleringsinstrument Ouders Groep 4
PDF – 680,1 KB 1003 downloads
Signaleringsinstrument Ouders Groep 8
PDF – 681,5 KB 949 downloads