Signaleringslijsten basisonderwijs

Beschrijving signaleringsinstrument voor leerkrachten
Als zorgprofessionals merken wij dat nog niet altijd alle problemen bij kinderen tijdig en goed gesignaleerd worden. Het kindercentrum Twenterand heeft met de betrokken disciplines hiervoor een signaleringsinstrument ontwikkeld voor leerkrachten. Het signaleringsinstrument, opgedeeld in groepsniveau, geeft een duidelijk overzicht van de diverse ontwikkelingsgebieden.
Er zijn drie verschillende ontwikkelingsgebieden weergegeven:
• Motorisch gebied (kinderfysiotherapie, ergotherapie en kinderoefentherapie)
• Spraak/taalgebied (logopedie)
• Sociaal-emotioneel gebied (psychomotorische therapie en eventueel orthopedagogiek)

Er zijn screeningslijsten ontwikkeld voor de groepen één tot en met acht. Per groep is er één pagina waarop diverse punten staan beschreven per ontwikkelingsgebied, waar eventuele problemen te herkennen zijn.
In de eerste rij staan de standaard kenmerken per ontwikkelingsgebied die voor diverse leeftijden geldig zijn.
In de tweede rij staan de kenmerken per ontwikkelingsgebied genoemd die relevant zijn voor kinderen in die specifieke groep.
Klik op het signaleringsinstrument van de betreffende groep om deze te openen.

 

Signaallijst Alle Leeftijden
PDF – 561,9 KB 423 downloads
Signaallijst Groep 5
PDF – 558,1 KB 382 downloads
Signaallijst Groep 1
PDF – 555,5 KB 341 downloads
Signaallijst Groep 6
PDF – 558,1 KB 291 downloads
Signaallijst Groep 2
PDF – 558,8 KB 295 downloads
Signaallijst Groep 7
PDF – 556,4 KB 302 downloads
Signaallijst Groep 3
PDF – 558,7 KB 306 downloads
Signaallijst Groep 8
PDF – 557,1 KB 289 downloads
Signaallijst Groep 4
PDF – 559,4 KB 288 downloads

Beschrijving signaleringsinstrument voor ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd
Als zorgprofessionals merken wij dat nog niet altijd alle problemen bij kinderen tijdig en goed gesignaleerd worden. Het kindercentrum Twenterand heeft met de betrokken disciplines hiervoor een signaleringsinstrument ontwikkeld voor ouders van leerlingen in de basisschoolleeftijd. Het signaleringsinstrument, opgedeeld in groepsniveau, geeft een duidelijk overzicht van de diverse ontwikkelingsgebieden.
Er zijn drie verschillende ontwikkelingsgebieden weergegeven:
• Motorisch gebied (kinderfysiotherapie, ergotherapie en kinderoefentherapie)
• Spraak/taalgebied (logopedie)
• Sociaal-emotioneel gebied (psychomotorische therapie en eventueel orthopedagogiek)

Er zijn screeningslijsten ontwikkeld voor de groepen één tot en met acht. Per groep is er één pagina waarop diverse punten staan beschreven per ontwikkelingsgebied, waar eventuele problemen te herkennen zijn.
In de eerste rij staan de standaard kenmerken per ontwikkelingsgebied die voor diverse leeftijden geldig zijn.
In de tweede rij staan de kenmerken per ontwikkelingsgebied genoemd die relevant zijn voor kinderen in die specifieke groep.
Klik op het signaleringsinstrument van de groep waarin uw kind zit om deze te openen.

Signaleringsinstrument Ouders Groep 1
PDF – 679,3 KB 293 downloads
Signaleringsinstrument Ouders Groep 5
PDF – 678,9 KB 282 downloads
Signaleringsinstrument Ouders Groep 2
PDF – 680,9 KB 291 downloads
Signaleringsinstrument Ouders Groep 6
PDF – 678,9 KB 295 downloads
Signaleringsinstrument Ouders Groep 3
PDF – 683,1 KB 285 downloads
Signaleringsinstrument Ouders Groep 6
PDF – 678,9 KB 256 downloads
Signaleringsinstrument Ouders Groep 4
PDF – 680,1 KB 300 downloads
Signaleringsinstrument Ouders Groep 8
PDF – 681,5 KB 254 downloads