Signaleringslijsten basisonderwijs

Beschrijving signaleringsinstrument voor leerkrachten
Als zorgprofessionals merken wij dat nog niet altijd alle problemen bij kinderen tijdig en goed gesignaleerd worden. Het kindercentrum Twenterand heeft met de betrokken disciplines hiervoor een signaleringsinstrument ontwikkeld voor leerkrachten. Het signaleringsinstrument, opgedeeld in groepsniveau, geeft een duidelijk overzicht van de diverse ontwikkelingsgebieden.
Er zijn drie verschillende ontwikkelingsgebieden weergegeven:
• Motorisch gebied (kinderfysiotherapie, ergotherapie en kinderoefentherapie)
• Spraak/taalgebied (logopedie)
• Sociaal-emotioneel gebied (psychomotorische therapie en eventueel orthopedagogiek)

Er zijn screeningslijsten ontwikkeld voor de groepen één tot en met acht. Per groep is er één pagina waarop diverse punten staan beschreven per ontwikkelingsgebied, waar eventuele problemen te herkennen zijn.
In de eerste rij staan de standaard kenmerken per ontwikkelingsgebied die voor diverse leeftijden geldig zijn.
In de tweede rij staan de kenmerken per ontwikkelingsgebied genoemd die relevant zijn voor kinderen in die specifieke groep.
Klik op het signaleringsinstrument van de betreffende groep om deze te openen.

 

Signaallijst Alle Leeftijden
PDF – 561,9 KB 1311 downloads
Signaallijst Groep 5
PDF – 558,1 KB 1206 downloads
Signaallijst Groep 1
PDF – 555,5 KB 1116 downloads
Signaallijst Groep 6
PDF – 558,1 KB 1059 downloads
Signaallijst Groep 2
PDF – 558,8 KB 1053 downloads
Signaallijst Groep 7
PDF – 556,4 KB 1033 downloads
Signaallijst Groep 3
PDF – 558,7 KB 1037 downloads
Signaallijst Groep 8
PDF – 557,1 KB 1060 downloads
Signaallijst Groep 4
PDF – 559,4 KB 1017 downloads

Beschrijving signaleringsinstrument voor ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd
Als zorgprofessionals merken wij dat nog niet altijd alle problemen bij kinderen tijdig en goed gesignaleerd worden. Het kindercentrum Twenterand heeft met de betrokken disciplines hiervoor een signaleringsinstrument ontwikkeld voor ouders van leerlingen in de basisschoolleeftijd. Het signaleringsinstrument, opgedeeld in groepsniveau, geeft een duidelijk overzicht van de diverse ontwikkelingsgebieden.
Er zijn drie verschillende ontwikkelingsgebieden weergegeven:
• Motorisch gebied (kinderfysiotherapie, ergotherapie en kinderoefentherapie)
• Spraak/taalgebied (logopedie)
• Sociaal-emotioneel gebied (psychomotorische therapie en eventueel orthopedagogiek)

Er zijn screeningslijsten ontwikkeld voor de groepen één tot en met acht. Per groep is er één pagina waarop diverse punten staan beschreven per ontwikkelingsgebied, waar eventuele problemen te herkennen zijn.
In de eerste rij staan de standaard kenmerken per ontwikkelingsgebied die voor diverse leeftijden geldig zijn.
In de tweede rij staan de kenmerken per ontwikkelingsgebied genoemd die relevant zijn voor kinderen in die specifieke groep.
Klik op het signaleringsinstrument van de groep waarin uw kind zit om deze te openen.

Signaleringsinstrument Ouders Groep 1
PDF – 679,3 KB 1012 downloads
Signaleringsinstrument Ouders Groep 5
PDF – 678,9 KB 987 downloads
Signaleringsinstrument Ouders Groep 2
PDF – 680,9 KB 969 downloads
Signaleringsinstrument Ouders Groep 6
PDF – 678,9 KB 1017 downloads
Signaleringsinstrument Ouders Groep 3
PDF – 683,1 KB 1048 downloads
Signaleringsinstrument Ouders Groep 6
PDF – 678,9 KB 977 downloads
Signaleringsinstrument Ouders Groep 4
PDF – 680,1 KB 965 downloads
Signaleringsinstrument Ouders Groep 8
PDF – 681,5 KB 910 downloads