Signaleringslijsten basisonderwijs

Beschrijving signaleringsinstrument voor leerkrachten
Als zorgprofessionals merken wij dat nog niet altijd alle problemen bij kinderen tijdig en goed gesignaleerd worden. Het kindercentrum Twenterand heeft met de betrokken disciplines hiervoor een signaleringsinstrument ontwikkeld voor leerkrachten. Het signaleringsinstrument, opgedeeld in groepsniveau, geeft een duidelijk overzicht van de diverse ontwikkelingsgebieden.
Er zijn drie verschillende ontwikkelingsgebieden weergegeven:
• Motorisch gebied (kinderfysiotherapie, ergotherapie en kinderoefentherapie)
• Spraak/taalgebied (logopedie)
• Sociaal-emotioneel gebied (psychomotorische therapie en eventueel orthopedagogiek)

Er zijn screeningslijsten ontwikkeld voor de groepen één tot en met acht. Per groep is er één pagina waarop diverse punten staan beschreven per ontwikkelingsgebied, waar eventuele problemen te herkennen zijn.
In de eerste rij staan de standaard kenmerken per ontwikkelingsgebied die voor diverse leeftijden geldig zijn.
In de tweede rij staan de kenmerken per ontwikkelingsgebied genoemd die relevant zijn voor kinderen in die specifieke groep.
Klik op het signaleringsinstrument van de betreffende groep om deze te openen.

 

Signaallijst Alle Leeftijden
PDF – 561.9 KB 169 downloads
Signaallijst Groep 5
PDF – 558.1 KB 168 downloads
Signaallijst Groep 1
PDF – 555.5 KB 153 downloads
Signaallijst Groep 6
PDF – 558.1 KB 128 downloads
Signaallijst Groep 2
PDF – 558.8 KB 137 downloads
Signaallijst Groep 7
PDF – 556.4 KB 136 downloads
Signaallijst Groep 3
PDF – 558.7 KB 141 downloads
Signaallijst Groep 8
PDF – 557.1 KB 131 downloads
Signaallijst Groep 4
PDF – 559.4 KB 129 downloads

Beschrijving signaleringsinstrument voor ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd
Als zorgprofessionals merken wij dat nog niet altijd alle problemen bij kinderen tijdig en goed gesignaleerd worden. Het kindercentrum Twenterand heeft met de betrokken disciplines hiervoor een signaleringsinstrument ontwikkeld voor ouders van leerlingen in de basisschoolleeftijd. Het signaleringsinstrument, opgedeeld in groepsniveau, geeft een duidelijk overzicht van de diverse ontwikkelingsgebieden.
Er zijn drie verschillende ontwikkelingsgebieden weergegeven:
• Motorisch gebied (kinderfysiotherapie, ergotherapie en kinderoefentherapie)
• Spraak/taalgebied (logopedie)
• Sociaal-emotioneel gebied (psychomotorische therapie en eventueel orthopedagogiek)

Er zijn screeningslijsten ontwikkeld voor de groepen één tot en met acht. Per groep is er één pagina waarop diverse punten staan beschreven per ontwikkelingsgebied, waar eventuele problemen te herkennen zijn.
In de eerste rij staan de standaard kenmerken per ontwikkelingsgebied die voor diverse leeftijden geldig zijn.
In de tweede rij staan de kenmerken per ontwikkelingsgebied genoemd die relevant zijn voor kinderen in die specifieke groep.
Klik op het signaleringsinstrument van de groep waarin uw kind zit om deze te openen.

Signaleringsinstrument Ouders Groep 1
PDF – 679.3 KB 131 downloads
Signaleringsinstrument Ouders Groep 5
PDF – 678.9 KB 118 downloads
Signaleringsinstrument Ouders Groep 2
PDF – 680.9 KB 128 downloads
Signaleringsinstrument Ouders Groep 6
PDF – 678.9 KB 133 downloads
Signaleringsinstrument Ouders Groep 3
PDF – 683.1 KB 123 downloads
Signaleringsinstrument Ouders Groep 6
PDF – 678.9 KB 114 downloads
Signaleringsinstrument Ouders Groep 4
PDF – 680.1 KB 130 downloads
Signaleringsinstrument Ouders Groep 8
PDF – 681.5 KB 112 downloads