Signaleringslijsten basisonderwijs

Beschrijving signaleringsinstrument voor leerkrachten
Als zorgprofessionals merken wij dat nog niet altijd alle problemen bij kinderen tijdig en goed gesignaleerd worden. Het kindercentrum Twenterand heeft met de betrokken disciplines hiervoor een signaleringsinstrument ontwikkeld voor leerkrachten. Het signaleringsinstrument, opgedeeld in groepsniveau, geeft een duidelijk overzicht van de diverse ontwikkelingsgebieden.
Er zijn drie verschillende ontwikkelingsgebieden weergegeven:
• Motorisch gebied (kinderfysiotherapie, ergotherapie en kinderoefentherapie)
• Spraak/taalgebied (logopedie)
• Sociaal-emotioneel gebied (psychomotorische therapie en eventueel orthopedagogiek)

Er zijn screeningslijsten ontwikkeld voor de groepen één tot en met acht. Per groep is er één pagina waarop diverse punten staan beschreven per ontwikkelingsgebied, waar eventuele problemen te herkennen zijn.
In de eerste rij staan de standaard kenmerken per ontwikkelingsgebied die voor diverse leeftijden geldig zijn.
In de tweede rij staan de kenmerken per ontwikkelingsgebied genoemd die relevant zijn voor kinderen in die specifieke groep.
Klik op het signaleringsinstrument van de betreffende groep om deze te openen.

 

Signaallijst Alle Leeftijden
PDF – 561,9 KB 537 downloads
Signaallijst Groep 5
PDF – 558,1 KB 490 downloads
Signaallijst Groep 1
PDF – 555,5 KB 451 downloads
Signaallijst Groep 6
PDF – 558,1 KB 389 downloads
Signaallijst Groep 2
PDF – 558,8 KB 399 downloads
Signaallijst Groep 7
PDF – 556,4 KB 407 downloads
Signaallijst Groep 3
PDF – 558,7 KB 408 downloads
Signaallijst Groep 8
PDF – 557,1 KB 389 downloads
Signaallijst Groep 4
PDF – 559,4 KB 394 downloads

Beschrijving signaleringsinstrument voor ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd
Als zorgprofessionals merken wij dat nog niet altijd alle problemen bij kinderen tijdig en goed gesignaleerd worden. Het kindercentrum Twenterand heeft met de betrokken disciplines hiervoor een signaleringsinstrument ontwikkeld voor ouders van leerlingen in de basisschoolleeftijd. Het signaleringsinstrument, opgedeeld in groepsniveau, geeft een duidelijk overzicht van de diverse ontwikkelingsgebieden.
Er zijn drie verschillende ontwikkelingsgebieden weergegeven:
• Motorisch gebied (kinderfysiotherapie, ergotherapie en kinderoefentherapie)
• Spraak/taalgebied (logopedie)
• Sociaal-emotioneel gebied (psychomotorische therapie en eventueel orthopedagogiek)

Er zijn screeningslijsten ontwikkeld voor de groepen één tot en met acht. Per groep is er één pagina waarop diverse punten staan beschreven per ontwikkelingsgebied, waar eventuele problemen te herkennen zijn.
In de eerste rij staan de standaard kenmerken per ontwikkelingsgebied die voor diverse leeftijden geldig zijn.
In de tweede rij staan de kenmerken per ontwikkelingsgebied genoemd die relevant zijn voor kinderen in die specifieke groep.
Klik op het signaleringsinstrument van de groep waarin uw kind zit om deze te openen.

Signaleringsinstrument Ouders Groep 1
PDF – 679,3 KB 391 downloads
Signaleringsinstrument Ouders Groep 5
PDF – 678,9 KB 380 downloads
Signaleringsinstrument Ouders Groep 2
PDF – 680,9 KB 392 downloads
Signaleringsinstrument Ouders Groep 6
PDF – 678,9 KB 393 downloads
Signaleringsinstrument Ouders Groep 3
PDF – 683,1 KB 388 downloads
Signaleringsinstrument Ouders Groep 6
PDF – 678,9 KB 349 downloads
Signaleringsinstrument Ouders Groep 4
PDF – 680,1 KB 392 downloads
Signaleringsinstrument Ouders Groep 8
PDF – 681,5 KB 339 downloads