Oefentherapie Cesar

Oefentherapie Cesar volwassenen

De oefentherapeut kijkt altijd naar de gehele houding en het complete beweeggedrag.

Arm- nek- en schouderklachten

Klachten aan armen, nek en/of schouders komen veel voor. Meestal vormen een verkeerde houding, overbelasting of spanningen een belangrijke oorzaak. Typische arm, nek of schouderklachten kunnen voortkomen uit een verkeerde werkhouding aan een computerwerkplek. Daarnaast zijn er ook sportblessures, zoals een tennisarm, waarvoor u bij een oefentherapeut aan het juiste adres bent. Maar ook kunnen de klachten het gevolg zijn van een afwijking aan de wervelkolom of van een (chronische) aandoening. Nek- en schouderklachten zien we vooral veel bij spanning- en stres gerelateerde klachten.
De oefentherapeut biedt een structurele oplossing voor uw klachten.
Wat doet de oefentherapeut?
De oefentherapeut stemt de behandeling af op uw persoonlijke situatie. Dat betekent dat u oefeningen en adviezen krijgt die op maat zijn gesneden op uw dagelijkse activiteiten, thuis en op het werk. Zowel uw werkomgeving (hoogte stoel en bureau), uw thuissituatie (stofzuigen, strijken) als uw hobby’s (sporten, tuinieren, klussen) komen aan de orde. Door de adviezen van uw oefentherapeut toe te passen, leert u om gezonder te bewegen. Zo kunt u weer optimaal functioneren in al uw dagelijkse activiteiten.

Heup-, knie- en voetklachten

Heupen, knieën en voeten dragen uw hele gewicht en worden relatief zwaar belast.
Klachten aan gewrichten in de benen kunnen verschillende oorzaken hebben. Voorbeelden zijn: slijtage, overbelasting, terugkerende sportblessures of verkeerd of onvoldoende gebruik van de beenspieren. Mogelijk worden uw klachten veroorzaakt door uw houding en manier van bewegen tijdens gewone dagelijkse bezigheden.
Overbelasting van spieren, banden en pezen kunnen veel klachten geven. Maar ook artrose, een scheurtje in de meniscus of een slijmbeursontsteking kunnen leiden tot vervelende klachten. De oefentherapeut biedt een structurele oplossing voor uw klachten.
Wat doet de oefentherapeut?
De oefentherapeut stemt de behandeling af op uw persoonlijke situatie. Dat betekent dat u oefeningen en adviezen krijgt die op maat zijn gesneden op uw dagelijkse activiteiten, thuis en op het werk. Zowel uw werkomgeving (hoogte stoel en bureau), uw thuissituatie (stofzuigen, strijken) als uw hobby’s (sporten, tuinieren, klussen) komen aan de orde.
De oefentherapeut maakt u bewust van uw houding en manier van bewegen in relatie tot uw klachten. Een gunstige houding begint vaak met een goede stand van de benen, knieën en voeten ten opzichte van het lichaam. Ook is een goede stand van de heupen en het bekken erg belangrijk voor een optimale houding.
Door de adviezen van uw oefentherapeut toe te passen, leert u om gezonder te bewegen. Zo kunt u weer optimaal functioneren in al uw dagelijkse activiteiten.

Lage rugklachten

Bukken, tillen, zitten, lopen … het zijn dagelijkse activiteiten waar we eigenlijk nooit bij stilstaan. Tenzij u klachten krijgt. Het schiet weer eens in uw rug. Hoe vaak denkt u niet ‘Ach vervelend, maar het trekt wel weg’. Intussen blijven de klachten terugkomen. De oefentherapeut biedt een structurele oplossing voor uw rugpijn.
Uit onderzoek blijkt dat negen van de tien volwassenen minstens een maal in hun leven rugklachten krijgen. Bij 5 tot 10% van hen wordt een duidelijk aanwijsbare oorzaak gevonden. Maar bij de overige mensen (90-95%) is de oorzaak niet duidelijk. De lage rugklachten kunnen dan veroorzaakt worden door een verkeerde houding, overbelasting, spanning, een slechte conditie of verkeerd gebruik van de rug.
Wat doet de oefentherapeut?
De oefentherapeut maakt u bewust van uw houding en manier van bewegen in relatie tot uw klacht(en). U krijgt inzicht in de reactie van uw lichaam op pijn, (over)belasting en spanningen. Door middel van oefeningen zal de oefentherapeut samen met u werken aan het verbeteren van uw houding en manier van bewegen. Uw rug wordt sterker en de klachten nemen af. Ook leert u hoe u kunt voorkomen dat uw klachten terugkeren.

Scoliose

Scoliose is een afwijking van de wervelkolom, die vaak zichtbaar wordt door de zijdelingse verkromming. Er kan ook een verdraaiing zichtbaar zijn van de wervels in de vorm van een zogenaamde gibbus. Of een overdreven strekking.
Scoliose kan structureel of niet structureel zijn. Een niet structurele scoliose, ook wel houdingsscoliose genoemd, ontstaat vaak als gevolg van pijn, beenlengteverschil of door een duidelijke voorkeurshouding. Deze niet structurele scoliose is goed corrigeerbaar.
Structurele scoliose is te onderscheiden in vier soorten:
– de idiopathische scoliose (zonder bekende oorzaak)
– de congenitale scoliose ( aangeboren)
– de neuromusculaire scoliose (door spier- en/of zenuwaandoening)
– de degeneratieve scoliose (door slijtage).
Wat doet de oefentherapeut?
De diagnose scoliose wordt gesteld door de behandelend orthopeed. Afhankelijk van wat de ‘Beslisboom conservatieve scoliosetherapie’ aangeeft, wordt overgegaan tot een behandeltraject waar oefentherapie Cesar/Mensendieck een onderdeel van is. De oefentherapeut heeft een belangrijke rol in het geven van houdings- en bewegingsadviezen, het aanleren van oefeningen om bepaalde spieren te versterken en anderen op lengte te brengen en het bewust worden van de eigen voorkeurshoudingen. Bij jongeren is de oefentherapie vooral gericht op de juiste houding en het voorkomen (en zo mogelijk corrigeren) van de scoliose. Bij volwassenen zijn de oefeningen vooral gericht op verbetering van de houding en ademhaling en vermindering van klachten.
Verloop van de behandeling
De oefentherapeut controleert tijdens de behandelingen regelmatig wat het effect is op de afwijking van de wervelkolom met behulp van de scoliometer. Dit is een soort waterpas, die bij de buktest op de wervelkolom wordt gezet om de draaiing van de wervelkolom te meten. Daarnaast wordt regelmatig de lengtegroei gemeten. De lengtegroei in combinatie met de uitslag van de scoliometer geeft de oefentherapeut een indicatie van de ontwikkeling van de wervelkolom.

Spierspanningshoofdpijn

Iedereen heeft wel eens hoofdpijn. Bij de meeste mensen is dit gelukkig van voorbijgaande aard. Soms kan hoofdpijn het dagelijks functioneren sterk negatief beïnvloeden. De hoofdpijn blijft terugkomen of krijgt zelfs een chronisch karakter. Er worden verschillende soorten hoofdpijn onderscheiden, waarvan migraine en (spier)spanningshoofdpijn het meest bekend zijn. (spier)Spanningshoofdpijn is met behulp van een oefentherapeut goed positief e beïnvloeden.
Kenmerkend voor (spier)spanningshoofdpijn is een drukkend, trekkend of klemmend gevoel om het hoofd (strakke band, helm), dat zowel aan één als aan beide zijden voor kan komen. Vaak gaan deze klachten (vooraf) gepaard met een gespannen gevoel in nek en schouders. De oorzaak van (spier)spanningshoofdpijn is een te hoge spanning van de spieren die van de schouders naar de nek en het hoofd lopen. Deze verhoogde spierspanning wordt vaak veroorzaakt door stress of kou en vocht.
De oefentherapeut biedt een structurele oplossing voor uw klachten.
Wat doet de oefentherapeut?
Er worden oefeningen gedaan om de patiënt bewust te maken van het verschil tussen (spier)spanning en ontspanning. De doorbloeding van de overmatig gespannen spieren wordt bevorderd door de spieren afwisselend aan te spannen en te ontspannen. Afhankelijk van de oorzaak zijn er verschillende oefeningen mogelijk. Omdat stress een negatieve invloed heeft op de hoofdpijn, wordt u bijvoorbeeld geleerd hoe u op lichaamssignalen kan reageren en hoe u het beste met stress kunt omgaan. Ook het aanleren van een gunstig adempatroon is hierbij van belang.
Een ander voorbeeld is het aannemen van een gezonde houding. Het accent ligt hierbij op de stand van schouders en hoofd en de strekking van wervelkolom en nek. Er worden spierversterkende oefeningen gedaan: de spieren die zorgen voor de gunstige houding moeten versterkt worden, zodat de overbelaste spieren meer kunnen ontspannen.
Als de spierbalans is verbeterd en u zich een minder belastende houding eigen heeft gemaakt, wordt de aandacht gericht op uw bewegingspatroon in het dagelijkse leven. Het is immers belangrijk dat u zich bewust bent en blijft van spanning en ontspanning en dat u uw spieren niet meer belast dan nodig is.

Bekkenklachten bij zwangerschap

Tijdens de zwangerschap ondergaat het lichaam in relatief korte tijd grote veranderingen. Zwangerschapsbegeleiding volgens de methode Cesar/Mensendieck kan een belangrijke rol spelen in het bewust worden van je lichaam tijdens de zwangerschap, bij de bevalling en in de periode na de bevalling.
De oefentherapeut zoekt samen met u naar een optimale houding en manier van bewegen, zoals het zitten, staan, opstaan en gaan zitten, bukken en tillen, lopen. Daarnaast wordt er aandacht besteedt aan de voorbereiding op de bevalling. Je wordt je bewust gemaakt van de verschillende fasen van de bevalling, de verschillende soorten weeën en de ademhalingstechniek die je kunt gebruiken bij het opvangen van de weeën plus het aanleren van een juiste perstechniek. In sommige groepslessen ligt het accent ook op sporten tijdens de zwangerschap. Ook aan de kraamdagen en het verdere herstel na de bevalling wordt aandacht besteed.
Vaak zijn er ook na de bevalling nog een aantal lessen om de bekkenbodem weer verantwoord te leren trainen en van daaruit een aanzet te geven voor goede spieropbouw, zodat de draagkracht van bekken en rug toeneemt. De wijze waarop je de baby draagt, optilt en de houding waarin je voedt krijgen aandacht. Er is gebleken dat goede nazorg voor bekken en bekkenbodem veel klachten in de toekomst kan voorkomen

Ademhalingsklachten

De ademhaling is een belangrijk onderdeel in het dagelijks bewegen en zo ook in het lichamelijk en geestelijk functioneren. Ademen doen we onbewust. Toch kan er door diverse oorzaken, bijvoorbeeld benauwdheid door allergie, astma, hyperventilatie, stress en longafwijkingen zoals longemfyseem, de ademhaling niet goed verlopen. Het lichaam kan uit balans raken door de negatieve effecten van een verstoring van de ademhaling door (over)spanning of pijnklachten. Symptomen als duizeligheid, hartkloppingen, benauwdheid of moeite met doorademen kunnen optreden. Duurt zo’n situatie te lang dan loopt u het risico in een vicieuze cirkel te belanden waardoor u niet meer optimaal kunt functioneren. Het is erg belangrijk dat u leert een dergelijke situatie te doorbreken en te voorkomen.

De oefentherapeut biedt een structurele oplossing voor uw klachten.
Wat doet de oefentherapeut?
De oefentherapeut maakt u bewust van uw houding en manier van bewegen in relatie tot, in dit geval, ademhalingsklachten. Samen met de oefentherapeut gaat u op zoek naar de oorzaak van de problemen rondom ademhaling. Door middel van oefeningen en adviezen wordt er gewerkt aan een zo optimaal mogelijke natuurlijke en ontspannen ademhaling. Samen met de oefentherapeut gaat u werken aan het herstel van de balans tussen spanning en ontspanning. De oefentherapeut geeft inzicht in de reactie van het lichaam op factoren die van invloed kunnen zijn op het ontstaan van ademhalingsklachten. Hierdoor zijn klachten beter te begrijpen en kan er beter op klachten gereageerd worden, zodat ze verminderen of verdwijnen en niet meer terugkeren. De oefentherapeut kijkt naar de persoonlijke omstandigheden en dagelijks leven van de patiënt en past de oefeningen en adviezen hier op aan. U kunt zowel bij de algemeen oefentherapeut als bij de psychosomatisch oefentherapeut terecht.

 

 

Incontinentieklachten

Het begint vaak met een ‘klein ongemak’. U verliest een paar druppels urine als u lacht, iets optilt, tijdens het hoesten of terwijl u aan het sporten bent. Door het ongewild verlies van urine kunt u zich onzeker gaan voelen. Misschien gaat u wat minder vaak de deur uit of stopt u met sporten. Dat is begrijpelijk, maar eigenlijk niet nodig. Hoewel de meeste mensen niet gemakkelijk over incontinentie praten, is het vaak heel goed te behandelen.
Urine-incontinentie is het ongewild verliezen van urine of het niet kunnen ophouden van urine. Ongeveer 40% van de vrouwen en 10% van de mannen in Nederland krijgt te maken met urine-incontinentie. Meestal is dit op hogere leeftijd en/of na een prostaatprobleem. Door verslapping van de bekkenbodem spieren kan ongewild urineverlies optreden bij inspanning. Door de angst om urine te verliezen, bent u geneigd steeds vaker naar het toilet te gaan. Gaat u vaker naar het toilet, dan went de blaas aan steeds minder vulling. U krijgt steeds sneller het gevoel dat u moet plassen.
De oefentherapeut biedt een structurele oplossing voor uw klachten.
Wat doet de oefentherapeut?
De oefentherapeut geeft u uitleg over de werking van de blaas en de bekkenbodemspieren. U leert begrijpen waarom u urine verliest. Uw oefentherapeut begeleidt en traint u vervolgens uw bekkenbodemspieren bewust te voelen, door deze aan te spannen of juist te ontspannen. De oefentherapeut adviseert over een gunstige toilethouding, de juiste plastechniek, het beheersen van de plasreflex en het afleren van de gewoonteplas. Hiermee kunt u adequaat reageren op uw klacht, zodat deze vermindert of zelfs verdwijnt.
Het is belangrijk dat u zich bewust bent en blijft van spanning en ontspanning van uw bekkenbodemspieren. Oefeningen sluiten zoveel mogelijk aan op uw persoonlijke situatie. Oefeningen, houdings- en bewegingsadviezen die u krijgt, zijn gemakkelijk te integreren in uw dagelijkse activiteiten, thuis en op het werk. Deze aanpak maakt de behandeling niet alleen laagdrempelig, maar ook effectief