Professionele hulp bij slaapproblemen

Slaapoefentherapie

De therapie is gebaseerd op recente wetenschappelijke inzichten en heeft een praktische, voor u goed toepasbare aanpak. Slaapoefentherapeuten zijn hier speciaal voor bijgeschoold en leren non-stop verder op basis van recente inzichten en nieuwe wetenschappelijke publicaties.
Wat kunt u verwachten van de slaapoefentherapeut?
De oefentherapeut benadert uw (lichamelijke/mentale) klachten en slaapproblemen vanuit een 24-uurs visie. De invloeden van uw dag lopen door in de nacht en daarbij zullen de gevolgen van uw slechte nachtrust doorlopen in de dag die erop volgt. Systematisch worden de onderliggende oorzaken en in standhoudende factoren van uw klachten en het slaapprobleem inzichtelijk gemaakt, aangepakt en opgelost.
De oefentherapeut helpt u met:
· Inzichten die gezond slaapgedrag bevorderen.
· Inzichten hoe uw klachten samenhangen met slaapproblemen
· Hoge kwaliteit (adem- visualisatie- haptische en ontspannings-) oefenstof die op maat wordt gemaakt voor uw unieke verstoorde slaappatroon.
· Cognitief gedragsmatige therapie (vlg J. Beck), gedachtentherapie die u weer positief of neutraal leert denken.
· Gezonde copingstijl, dat wil zeggen: “u leert adequater en zeker ook rustiger omgaan met de gevolgen van uw slaapprobleem waardoor stress vermindert en u uit de vicieuze cirkel komt van slecht slapen”.
· Uitleg over de architectuur van een gezonde slaap per leeftijdscategorie.
Hoe ziet uw slaapbehandeling eruit?
· Intake: U krijgt de eerste keer een intake waarbij uw persoonlijke verstoorde slaappatroon en de verbanden met uw klachten helder wordt gemaakt en u krijgt direct al inzicht waar u nu eigenlijk van wakker ligt.
· Vragenlijsten: U zal 1 of meerdere vragenlijsten moeten invullen om meetbaar en inzichtelijk te maken wat uw vorderingen in de loop van de behandelingen zijn.
· Behandeldoel/plan: U maakt samen met de oefentherapeut een behandeldoel en een plan van aanpak waarmee u beiden verwacht de problemen te kunnen oplossen.
· De behandelingen: de behandelingen die hierna gaan volgen geven vorm en inhoud aan dit plan. U zal zowel praatsessies als oefensessies krijgen. In een praatsessie neemt u met de therapeut tips door om beter te slapen of gezonder om te gaan met uw klachten op basis van recente, wetenschappelijk bewezen inzichten die horen bij uw type slaapprobleem of wordt u geholpen met gedachtentherapie, slaaphygiene, communicatieve vaardigheden, of mindfulness. In een oefensessie krijgt u praktische handvatten, oefenstof en gevoelservaringen en leert u bijvoorbeeld frustratie om te zetten in ontspanning.
· Eindrapportage naar uw huisarts of specialist. Klanttevredenheidsonderzoek
De oefentherapeut Cesar/ Mensendieck kan u helpen van uw slaapproblemen af te komen in gemiddeld 6 behandelingen.
Diverse soorten slaapproblemen:
Juist wanneer u slaapproblemen ervaart door het onderstaande bent u aan het juiste adres bij de Slaapoefentherapeut:
· inslaap-, doorslaap-, vroeg wakker worden problemen
· een vol hoofd/ piekeren
· vaak plassen
· overgangsklachten
· angst/paniekademhalingsproblemen
· pijn!
· opgebrand zijn
· overgewicht/snurken
· concentratie problemen
· na een operatie
· bewegingsarmoede
· disbalans in uw leven
· onzekerheid
· gedrags- leerproblemen
Slaapproblemen die beter bij het slaapcentrum terecht kunnen zijn:
· apneu
· restless legs
· angstdromen, slaapwandelen en andere nachtelijke onrusten
· slaapproblemen met onbekende oorzaak, waardoor er duidelijkheid kan komen met een polysomnografie.
Slaapproblemen die beter bij de huisarts terecht kunnen:
· jetlag / ploegendiensten
· postoperatief (kort erna)
· trauma’s (psycholoog / POH-GGZ)
Volwassenen met slaapproblemen kunnen terecht bij de oefentherapeut bij:
· disbalans werk en privé
· werk gerelateerde spanningen
· zorgtaken, teveel op je bordje, overvol
· slaapproblemen door de kinderen
· pijn, pijn na een operatie (chronisch)
· verdriet (overlijden, zorgen)
· overgangsklachten · depressie / burn-out · afbouwen slaapmedicatie
· moeite met ontspannen
· angst voor brand/inbraak…
· hyperalertheid
· SOLK, onverklaarbare lichamelijke klachten
· bioritme problemen (dag-nachtritme)
· bij werken in ploegendiensten
Voor meer informatie klik op de link: https://www.slaapoefentherapie.nl/slapeloosheid