Welkom bij logopedie en oefentherapie Cesar Twenterand

0546-565252

Als je goed kunt communiceren en bewegen sta je sterk!

 

Welkom bij logopedie- en (kinder)oefentherapie Cesar Twenterand. We zijn met 7 enthousiaste teamleden werkzaam in onze praktijk aan de Krijgerstraat in Vriezenveen en in de Fontein aan de Oranjestraat in Westerhaar.

Onder het kopje -wie is wie- kunt u zien wie we zijn en vertellen we wat we doen binnen de praktijk.
U kunt bij ons terecht voor logopedie, (kinder)oefentherapie Cesar, behandeling van problemen in de Sensorische Informatieverwerking en reflexintegratietherapie. Voor specifieke vragen en zorgen omtrent uw kind maken wij tevens deel uit van het Kindercentrum Twenterand.

 

CONTACTGEGEVENS EN OPENINGSTIJDEN PRAKTIJK
D’oale Ulo
Krijgerstraat 67
7671 XX Vriezenveen
Maandag 8:30 – 20:00
Dinsdag 8:30 – 18:15
Woensdag 8:00 – 18:00
Donderdag 8:30 – 20:00
Vrijdag 8:00 – 18:30
In overleg zijn eventueel andere dagen en/of tijden mogelijk.
email: info@logopedievriezenveen.nl
Tel. voor alle vestigingen:
+31 (0)546 – 565252 b.g.g. 06-29012578

 

Brede School
Oranjestraat 2c
7676 BH Westerhaar
Maandag 8:15 – 17:00
Donderdag 8:15 – 17:00
Vrijdag 12:00 – 17:00

VERWIJZING EN VERGOEDING
Er is sprake van Directe Toegankelijkheid Logopedie en Oefentherapie (DTL en DTO; dit houdt in dat een verwijzing van de huisarts in de meeste gevallen niet meer nodig is bij klachten op het gebied van de Logopedie als bijv. stem, adem, spraak, taal, gehoor, mondgedrag, eten/drinken, slikken, of op het gebied van de Oefentherapie als bijv. voorkeurshouding en/of asymmetrisch ontwikkelen, een (te) lage spierspanning, onhandigheid/vaak vallen of dingen omstoten, moeite met fijn motorische vaardigheden als knippen/plakken/schrijven, moeite met fietsen/zwemmen/andere sporten, houdingsproblemen of pijnklachten aan het bewegingsapparaat, sensorische informatieverwerkingsproblemen, ruimtelijke oriëntatieproblemen, complexe problematiek als syndromen/spierziekten/neurologische afwijkingen.
Via een kort onderzoek (DTL/DTO-screening) wordt vastgesteld of er sprake is van uitsluitend een logopedisch/oefentherapeutisch probleem of dat er nog andere zaken meespelen. In het laatste geval krijgt de patiënt het advies om alsnog naar de huisarts te gaan. Logopedie en oefentherapie zitten in de basisverzekering. Of u de behandeling volledig vergoed krijgt is afhankelijk van uw verzekeraar en polis. Mogelijk heeft u wel een eigen risico. Dit bedrag zal uw zorgverzekeraar dan bij u terugvorderen.
Hier vindt u de tarieven van 2021.

 

Tarievenlijst Logopedie 2024
PDF – 268,4 KB 718 downloads
Tarievenlijst Oefentherapie Cesar 2024
PDF – 289,5 KB 509 downloads

Klik hier voor de betalingsvoorwaarden: 

Richtlijn Betalinsgvoorwaarden
PDF – 145,4 KB 3244 downloads

Privacyreglement

Privacyreglement
PDF – 707,1 KB 6260 downloads

Bent u verhinderd om de gemaakte afspraak na te komen dan dient u deze minimaal 24 uur van te voren af te zeggen. Niet nagekomen of te laat afgezegde afspraken kunnen rechtstreeks bij u in rekening worden gebracht en kunnen niet bij de zorgverzekeraar gedeclareerd worden.
Informatie over behandelovereenkomsten, onze praktijkafspraken, ons privacyreglement en een formulier om klachten te melden kunt u in deze informatiemap in onze wachtkamer vinden. Cliënten die een klacht hebben op het gebied van logopedie of oefentherapie, kunnen dit melden via https://www.kwaliteitsregisterparamedici.nl.
Meer informatie over de rechten en plichten van cliënten in de zorg kunt u vinden op de volgende websites:
• De WGBO. De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst regelt de relatie tussen patiënt en zorgverlener. https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/behandelingsovereenkomst-wgbo.ht

• De Wkkgz. De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg gaat over kwaliteit. En verder over klachtrecht van cliënten in de zorgsector. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-de-zorg/wet-kwaliteit-klachten-en-geschillen-zorg

• De Wbp. De Wet bescherming persoonsgegevens regelt een het verwerken van persoonsgegevens.

https://wetten.overheid.nl/BWBR0011468/2018-05-01

 

We hopen dat u contact opneemt als u vragen heeft. Dit kunt u telefonisch doen of via het contactformulier op de website.