Martine Lesscher is in 1993 afgestudeerd als logopedist aan de Hogeschool Windesheim te Zwolle.
Hierna heeft ze gewerkt in verschillende verpleeghuizen en sinds september 1993 is ze werkzaam in de logopediepraktijk in Vriezenveen.
Hier werkt ze allround.
De afgelopen jaren heeft ze verschillende op kinderen en volwassenen gerichte bij- en nascholingen gedaan zoals: vroegbehandeling mondmotorische en communicatieve ontwikkeling 0-6 jaar, OroMyoFunctionele Therapie (OMFT), communicatieve taaltherapie voor kinderen met een taalniveau van 2-6 jaar, Dyslexie in het primair onderwijs, Denkstimulerende GespreksMethodieken (DGM), logopedie en Downsyndroom, PROMPT, de fonologie van kinderen met taal en spraak-problemen, jonge stotterende kinderen, stottertherapie voor oudere kinderen en volwassenen, verbale ontwikkelingsdyspraxie, vroegbehandeling mondmotorische- en communicatieve ontwikkeling bij kinderen met een ontwikkelingsachterstand en kinderen met het syndroom van Down, stemtherapie bij kinderen, behandeling niet organische stemstoornissen, woordvinding.
Ze is geschoold in de behandelmethode Tan-Söderbergh, heeft  de basis en behandelmodule sensorische informatieverwerking afgerond en is reflexintegratietherapeut.

Martine staat geregistreerd in het kwaliteitsregister paramedici en is aangesloten bij de kwaliteitskring Almelo e.o.

Specialisaties:

Oro Myo Functionele Therapie
Kinderlogopedie 
Logopedie volwassenen
Fonetische en fonologische stoornissen
Logopedie bij Downsyndroom 
Logopedie bij kinderen met een ontwikkelingsachterstand
Dysfatische ontwikkeling 
Sensorische informatieverwerking
Reflexintegratie https://www.reflexintegratietwenterand.nl/
Visueel screener

Carlein Gerritsen Mulkes is in 2012 afgestudeerd als Oefentherapeut Cesar aan de Hogeschool Utrecht. Ze is daarna in diverse praktijken in de regio Twente als Oefentherapeut werkzaam geweest. Na haar afstuderen is ze direct begonnen met de cursus ‘Oefentherapie bij Kinderen’ en daarna heeft ze de Post-HBO opleiding Kinderoefentherapie gevolgd, welke ze in 2015 succesvol heeft afgerond. Daarnaast heeft ze de cursus stagebegeleiding gevolgd en enkele stagiaires begeleid. Carlein behandelt kinderen tot 18 jaar met problemen aan het houdings-/bewegingsapparaat (reguliere oefentherapie), maar ook kinderen met problemen in het motorisch functioneren (specialisatie: kinderoefentherapie). Ze heeft ervaring als kinderoefentherapeut binnen het speciaal onderwijs met kinderen met taal/spraakproblemen. Sinds augustus 2016 is ze werkzaam in de logopedie- en kinderoefentherapiepraktijk Twenterand.

Specialisaties: 
Kinderoefentherapie 
Oefentherapie volwassenen 
Slaapoefentherapie

Karin Hekkenberg is in 2006 afgestudeerd als logopedist aan de Hogeschool Windesheim te Zwolle.
Hierna heeft ze gewerkt in een verpleegtehuis. In 2006 begon ze met haar werkzaamheden in de allround logopediepraktijk in Vriezenveen, daarnaast was ze tot 2012 ook werkzaam in het speciaal basis- en vervolgonderwijs. De afgelopen jaren heeft ze diverse cursussen gedaan gericht op de spraak- en taalontwikkeling en afwijkende mondgewoonten zoals: Logopedie en Tandheelkunde (OMFT), Onderzoek en behandeling van kinderen met fonologische stoornissen en Spraak ontwikkelingsdyspraxie, Autisme, hyperventilatie.

Karin staat geregistreerd in het kwaliteitsregister paramedici en is aangesloten bij de kwaliteitskring Zwolle e.o.

Specialisaties:
Oro Myo Functionele Therapie 
Kinderlogopedie 
Logopedie volwassenen
Verbale dyspraxie 
Fonetische en fonologische stoornissen 
Dysfatische ontwikkeling 

Annelies ter Doest is in 2011 afgestudeerd als logopedist aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen te Nijmegen.
Hierna heeft ze een jaar gewerkt als logopedist bij Attendiz met kinderen met een cluster 2 indicatie.
Sinds maart 2012 is ze werkzaam in de allround logopediepraktijk in Vriezenveen. De afgelopen jaren heeft ze verschillende op kinderen en volwassenen gerichte bij- en nascholingen gevolgd zoals: elastisch therapeutisch tapen (s-tape), OroMyoFunctionele Therapie (OMFT), LaxVox stemtherapie, Nederlands met Gebaren (NMG), autisme, PROMPT.

Annelies staat geregistreerd in het basiskwaliteitregister paramedici en is aangesloten bij de kwaliteitskring Almelo e.o.

Specialisaties: 
Oro Myo Functionele Therapie OMFT 
Pre verbale logopedie 
Kinderlogopedie 
Logopedie volwassenen
Fonetische en fonologische stoornissen

 

Melanie Welink-Erkel is in 2011 afgestudeerd als logopedist aan de Hogeschool Windesheim te Zwolle.
Hierna heeft ze gewerkt in verschillende logopedische praktijken en sinds juli 2014 is ze werkzaam in de logopediepraktijk in Vriezenveen en Westerhaar.
De afgelopen jaren heeft ze verschillende bij- en nascholingen gevolgd op het gebied van dyslexie, oromyofunctionele therapie (OMFT), fonologie: onderzoek en behandeling en leespraat.
Ze volgde de cursus Dyslexiebehandelaar basisonderwijs (BO) in de 1e lijn en de cursus Logopedie en Tandheelkunde, PROMPT.

Melanie staat in het basiskwaliteitregister paramedici en ze is geregistreerd dyslexiebehandelaar, ze is aangesloten bij de kwaliteitskring dyslexie Hardenberg- Zwolle e.o.

Specialisaties: 
Oro Myo Functionele Therapie
Dyslexie, lees en spellingsproblemen bij kinderen van de basisschoolleeftijd 
Kinderlogopedie 
Logopedie volwassenen
Fonetische en fonologische stoornissen

 

 

Ashley Raamsman is in 2017 afgestudeerd als logopedist aan de Hogeschool Windesheim te Zwolle.
Ze is tijdens haar opleiding als stagiaire werkzaam geweest in de logopediepraktijk in Vriezenveen en Westerhaar.
Hier werkt ze allround. In september 2017 heeft ze de nascholing OMFT gedaan.

Ashley staat geregistreerd in het kwaliteitsregister paramedici, ze is aangesloten bij de kwaliteitskring dyslexie Hardenberg-Zwolle e.o.


Specialisaties: 
Kinderlogopedie 
Logopedie volwassenen
Oro Myo Functionele Therapie
Fonetische en fonologische stoornissen

Margreet Drok is in 2008 afgestudeerd als logopedist aan de Hanzehogeschool in Groningen.
Ze heeft gewerkt in het (speciaal) basisonderwijs en in logopedische praktijken als allround logopedist. Tevens heeft ze gewerkt als gastouder, waar ze veel geleerd heeft over de ontwikkeling van jonge kinderen. 

De afgelopen jaren heeft ze gerichte na- en bijscholing gedaan zoals: Logopedie en tandheelkunde (OMFT) Logopedie en meertaligheid, communicatieve taaltherapie 2. 

 

Specialisaties:
Kinderlogopedie
Logopedie volwassenen
Oro Myo Functionele Therapie
Meertaligheid